NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY HRAZENÉ POJIŠŤOVNOU

  • Vyšetření a úkony s ním spojené u smluvních pojišťoven: 111, 207, 205, 211, 209, 201


 SLUŽBY NEHRAZENÉ POJIŠŤOVNOU

Vyšetření k řidičskému průkazu nebo zbrojnímu průkazu pro pacienty evidované v ambulanci

600 Kč

Vyšetření k řidičskému průkazu nebo zbrojnímu průkazu pro pacienty neevidované v ambulanci

2000 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta

600 Kč

Administrativní úkon 15-30 minut

Komplexní lékařské zprávy na žádost pacienta

(např. pro ÚP, školu, zaměstnavatele, sociální odbor, soud, policii, komerční pojišťovnu či jinou instituci, za účelem umístění do ÚSP, DD, DPS, stacionáře, žádosti o příspěvek na péči apod.)

400 Kč

Administrativní úkon do 15 min

Běžná potvrzení na žádost pacienta - bez podrobného popisu zdrav. stavu a léčby

(např. ohledně míry pracovní zátěže, práce na směny, školních úlev, práceneschopnosti či zdrav. neschopnosti dostavit se k soudu apod.)

200 Kč


Pacienti nepojištění ve smluvní pojišťovně 

Komplexní vyšetření 

2200 Kč

Cílené vyšetření

1000 

Kontrolní vyšetření 

600 

Minimální kontakt s lékařem (např. vystavení receptu)

120 

Anonymní konzultace 

3000