NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

SLUŽBY

  • Smluvní pojišťovny: 111, 207, 205, 201, 211, 209

 

CENÍK - SLUŽBY NEHRAZENÉ POJIŠŤOVNOU

Vyšetření k řidičskému průkazu pro pacienty evidované v ambulanci

600 Kč

Vyšetření k řidičskému průkazu pro pacienty neevidované v ambulanci

1000 Kč

Vyšetření pro zbrojní pas pro pacienty evidované v ambulanci

600 Kč

Vyšetření pro zbrojní pas pro pacienty neevidované v ambulanci

1000 Kč

Výpis z dokumentace

500 Kč

Sepsání lékařské zprávy pro ŮP nebo zaměstnavatele

200 Kč

Sepsání lékařské zprávy na žádost pacienta (jiný účel)

300 Kč

Sepsání vyjádření pro potřeby sociálního odboru, soudu nebo policie 

200 Kč

Jiný administrativní úkon na žádost pacienta do 15 min.

200 Kč

Pacienti nepojištění ve smluvní pojišťovně 

Komplexní vyšetření 

1700 Kč

Cílené vyšetření

900 Kč

Kontrolní vyšetření 

600 Kč

Minimální kontakt s lékařem (např. vystavení receptu)

120 Kč

Anonymní konzultace 

2300 Kč