POKYNY A INFORMACE K ORDINACI BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU - PLATÍ DO 31.5.2020

29.03.2020

Vážení pacienti,

vzhledem k nouzovému stavu (nedostatečnému množství ochranných pomůcek, předcházení zbytečných návštěv zdrav. zařízení a zvýšeným hygienickým nárokům) vydalo Sdružení ambulantních specialistů a následně Psychiatrická společnost ČLS JEP se souhlasem zdravotních pojišťoven stanovisko, které nám ukládá primárně ordinovat distančně (v mém případě telefonicky).

Ordinace v osobním kontaktu bude 1 -2 dny v týdnu ve vymezeném čase pro kontroly pacientů s aplikací injekční léčby, pro akutní pacienty a pro nové pacienty - POUZE DOMLUVENÍ PACIENTI ! ČAS DODRŽUJTE, NELZE SE SESKUPOVAT V ČEKÁRNĚ

Během tohoto času osobní ordinace bude telefon vypnutý. Telefonické kontroly objednané na tento den budou prováděné ve zbylém ordinačním čase - ten bude uveden v sms (nelze najednou vyšetřovat, aplikovat injekce, desinfikovat a zároveň telefonovat). Pokud voláte dopoledne mimo objednání a nedovoláte se, znamená to, že probíhá osobní ordinace a je třeba volat odpoledne v ord. hodinách nebo naopak (osobní ordinace probíhá odpoledne-volejte další den dopoledne)!

! VSTUP DO ČEKÁRNY A ORDINACE POUZE S POKRÝVKOU DÝCHACÍCH CEST !

Postup bude následovný:

Kontroly: proběhnou telefonicky, recept bude zaslán formou sms. Volejte prosím v ten den, na který jste objednáni v ordinačních hodinách, příp. v čase uvedeném v sms, která vám přijde den předem.

Noví pacienti: jelikož komplexní vyšetření nového pacienta telefonicky provést nelze, zavolejte si prosím kvůli osobnímu termínu - vzhledem k malému počtu ochranných pomůcek a zvýšeným hygienickým nárokům budu nové pacienty soustřeďovat na 1-2 konkrétní dny v týdnu.

Pacienti, kteří dochází na injekce: vzhledem k malému počtu ochranných pomůcek a zvýšeným hygienickým nárokům budu vaše kontroly a aplikaci injekcí soustřeďovat na 1 konkrétní den v týdnu, termín vám bude oznámen včas sms.

Při neodkladném akutním stavu: Nový pacient -  volejte mně kvůli domluvě termínu nebo navštivte Centrum krizové intervence v areálu PN Bohnice nebo Riaps Praha (oboje pohotovostní ordinace 24 hod denně). Stávající pacient - nejprve volejte v ordinačních hodinách mně (jako obvykle) - stav nejprve zkonzultujeme a v případě nutnosti hospitalizace vás nasměřuji do některé PN (Kosmonosy, Beřkovice, Bohnice).

Jakékoli "nezdravotní" úkony (zprávy a posudky) se budou vydávat až po obnovení běžného chodu ordinace. V případě nutnosti vystavení zprávy dřív - až po domluvě na konkrétní termín (chod ambulance je kvůli nutnosti desinfikovat vše po každém pacientovi časově náročnější, nelze vystavovat na počkání). 

Tento způsob ordinace platí do konce května.